01

Tworzenie i dystrybucja informacji
prasowych

02

Redagowanie materiałów
tekstowych

03

Aranżowanie wywiadów,
komentarzy eksperckich

04

Organizacja konferencji
prasowych

05

Pozyskiwanie patronatów
medialnych

06

Monitoring mediów

01

Tworzenie i dystrybucja informacji
prasowych

04

Organizacja konferencji
prasowych

02

Redagowanie materiałów
tekstowych

05

Pozyskiwanie patronatów
medialnych

03

Aranżowanie wywiadów,
komentarzy eksperckich

06

Monitoring mediów

Znajdź coś dla siebie

Partnerzy